به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 06 اسفند 1402
منوی سایت

محصول ایران سیستم

سنجش از دور و فناوری اطلاعات مکانی GIS
سنجش از دور و فناوری اطلاعات مکانی GIS
سنجش از دور و فناوری اطلاعات مکانی GIS
سنجش از دور و فناوری اطلاعات مکانی GIS
سنجش از دور و فناوری اطلاعات مکانی GIS

- تدوین اسناد و برنامه های راهبردی در خصوص پیاده سازی سامانه های اطلاعات مکانی

- انجام مطالعات سیستمی، امکان سنجی و پیاده سازی پایگاه داده جغرافیایی

- طراحی و پیاده سازی پرتال های اطلاعات مکانی

- طراحی پایگاه داده جغرافیایی (GeoDatabase)

- طراحی نرم افزارهای کاربردی در زمینه GIS

- طراحی ابزارهای تحلیلی در نرم افزارهای GIS به منظور مدل سازی مکانی

- نظارت بر توسعه و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی

- خرید و پردازش داده های دورسنجی

- تصحیح هندسی و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای

- تهیه نقشه های کاربری با استفاده از تصاویر ماهواره ای

- تولید و آماده سازی داده های مکانی با استفاده از داده های دورسنجی

- برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف

موضوع : سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط به مناطق
لینک دانلود : IRS_Connecting_Provinces.pdf

شهرداری دولت آباد

شهرداری دولت آباد

شهرداری هچیرود

شهرداری هچیرود

شهرداری ابرکوه

شهرداری ابرکوه

شهرداری ازنا

شهرداری ازنا

شهرداری استهبان

شهرداری استهبان

شهرداری اسلامیه

شهرداری اسلامیه

شهرداری اسکو

شهرداری اسکو

شهرداری اشکذر

شهرداری اشکذر

شهرداری اوز

شهرداری اوز

شهرداری اوشان فشم میگون

شهرداری اوشان فشم میگون

شهرداری احمدآباد یزد

شهرداری احمدآباد یزد

شهرداری ابهر

شهرداری ابهر

شهرداری بافق

شهرداری بافق

شهرداری باقرشهر

شهرداری باقرشهر

شهرداری بفروئیه

شهرداری بفروئیه

شهرداری بهاباد

شهرداری بهاباد

شهرداری بهشهر

شهرداری بهشهر

شهرداری بندر بوشهر

شهرداری بندر بوشهر

شهرداری بیله سوار

شهرداری بیله سوار

شهرداری پردیس

شهرداری پردیس

شهرداری تیکمه داش

شهرداری تیکمه داش

شهرداری تکاب

شهرداری تکاب

شهرداری خرمدره

شهرداری خرمدره

شهرداری خسروشهر

شهرداری خسروشهر

شهردار خضری دشت بیاض

شهردار خضری دشت بیاض

شهرداری خوسف

شهرداری خوسف

شهرداری درچه

شهرداری درچه

شهرداری دستگرد برخوار

شهرداری دستگرد برخوار

شهرداری دیواندره

شهرداری دیواندره

شهرداری رباط کریم

شهرداری رباط کریم

شهرداری رودهن

شهرداری رودهن

شهرداری رویان

شهرداری رویان

شهرداری سربیشه

شهرداری سربیشه

شهرداری سهند

شهرداری سهند

شهرداری شبستر

شهرداری شبستر

شهرداری شریف آباد

شهرداری شریف آباد

شهرداری شمشک

شهرداری شمشک

شهرداری قدس

شهرداری قدس

شهردار شهرضا

شهردار شهرضا

شهرک صنعتی قدس

شهرک صنعتی قدس

شهرداری شیرود

شهرداری شیرود

شهرداری صباشهر

شهرداری صباشهر

شهرداری صوفیان

شهرداری صوفیان

شهرداری فردوس

شهرداری فردوس

شهرداری قرچک

شهرداری قرچک

شهرداری قلعه نو

شهرداری قلعه نو

شهرداری قهدریجان

شهرداری قهدریجان

شهرداری قیامدشت

شهرداری قیامدشت

شهرداری گراش

شهرداری گراش

شهرداری گلبهار

شهرداری گلبهار

شهرداری گلستان

شهرداری گلستان

شهرداری ماکو

شهرداری ماکو

شهرداری مجومرد

شهرداری مجومرد

شهرداری مروست

شهرداری مروست

شهرداری مشگین شهر

شهرداری مشگین شهر

شهرداری مهردشت

شهرداری مهردشت

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری ندوشن

شهرداری ندوشن

شهرداری نور

شهرداری نور

شهرداری نیم ور

شهرداری نیم ور

شهرداری هرات

شهرداری هرات

شهرداری هشترود

شهرداری هشترود

شهرداری کلاردشت

شهرداری کلاردشت

شهرداری کلیبر

شهرداری کلیبر

شهرداری کوت عبداله

شهرداری کوت عبداله

شهرداری کیلان

شهرداری کیلان

شهرداری مهستان ( شهر جدید هشتگرد)

شهرداری مهستان ( شهر جدید هشتگرد)

شهرداری ریوش

شهرداری ریوش

شهرداری بابل

شهرداری بابل

شهرداری باسمنج

شهرداری باسمنج

شهرداری مشکین دشت

شهرداری مشکین دشت

شهرداری دندی

شهرداری دندی

شهرداری آباده

شهرداری آباده

سازمان منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد قشم

شهرداری آیسک

شهرداری آیسک

شهرداری سردشت

شهرداری سردشت

شهرداری جویبار

شهرداری جویبار