به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 03 تیر 1403
منوی سایت

محصول ایران سیستم

سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط با مناطق
سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط با مناطق
سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط با مناطق
سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط با مناطق
سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط با مناطق
در شهرداری‌های چند منطقه‌ای تجمیع اطلاعات مناطق و اخذ آمار متنوع از یک سو و نیز تفویض اختیارات بین مرکز و مناطق و مدیریت آن‌ها به صورت خودکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سیستم بانک اطلاعات شهر امکان تجمیع اطلاعات مناطق و امکان تهیه این آمار را فراهم آورده است و مدیریت و تائید عملیات و اطلاعات پرونده بین مرکز و مناطق را نیز امکان‌پذیر می‌نماید.

سرفصل قابلیت ها و امکانات:

- تعریف یک کاربر با امکان دسترسی به پرونده در هریک از مناطق از طریق یک کارتابل

- ایجاد و اصلاح اطلاعات پرونده در هریک از مراحل و یا تائید پروانه/ گواهی پرونده های مناطق از محل ساختمان شهرداری مرکزی

- بازبینی اوراق پرونده های آرشیو شده در هریک از مناطق از محل شهرداری مرکز

- ایجاد و یا تعریف مهندسین ناظر برای هریک از مناطق به صورت یکسان از مرکز

- بازبینی و تهیه گزارشات تفکیکی و تجمیعی از پروانه و گواهی های صادره ی مناطق یا عملکرد مناطق

- تعریف ضوابط برای هریک از پرونده ها برای ارجاع به کارتابل کاربران و مدیران شهرداری مرکز

- تائید گواهی/پروانه/پاسخ استعلام توسط مدیران شهرداری مرکزی با اعمال ضوابط خاص برای پرونده (پرونده هایی با متراژ یا کاربری مورد نظر شهرداری)

- تهیه گزارشات عملکرد کاربران مناطق به تفکیک/ تجمیع/ مقایسه ای بین مناطق

- دسترسی به تصاویر اوراق و یا اطلاعات پرونده در کمیسیون ماده صد به شکل متمرکز

موضوع : سیستم بانک اطلاعات شهر با قابلیت ارتباط به مناطق
لینک دانلود : IRS_Connecting_Provinces.pdf