به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 03 تیر 1403
منوی سایت

محصول ایران سیستم

نرم افزار جامع کمیسیون ماده 100
نرم افزار جامع کمیسیون ماده 100
نرم افزار جامع کمیسیون ماده 100
نرم افزار جامع کمیسیون ماده 100
نرم افزار جامع کمیسیون ماده 100
به دلیل کنترل امنیت داده‌ای و جلوگیری از عدم فقدان اطلاعات مرتبط با یک پرونده، امکان حذف اطلاعات یک پرونده از سیستم میسر نمی‌باشد. در مقابل کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه عدم قابلیت، پرونده مورد نظر را از سیکل اجرایی خارج نماید.

- قابلیت اتصال و دریافت اطلاعات پرونده دارای تخلف از سیستم جامع شهرسازی از کلیه مناطق شهرداری و ثبت آن در سیستم کمیسیون ماده صد.

- امکان جستجوی پرونده بر اساس اطلاعات شهرسازی یا بر اساس شماره آراء صادره.

- امکان ایجاد، حذف و انتخاب اعضای کمیسیون ماده صد.

- قابلیت اتصال و دریافت اطلاعات گزارش بازدید، تخلفات و طرح بر و کف از کلیه مناطق شهرداری و ثبت آن در سیستم کمیسیون ماده صد (ثبت فرم وضعیت خلاف).

- امکان صدور اخطاریه اولیه برای مالک.

- امکان ثبت ارزش معاملاتی برای تخلفات صادره.

- امکان ثبت جزئیات ابلاغ اخطاریه (تاریخ صدور اخطاریه، تاریخ ابلاغ، نام ابلاغ کننده، نام ابلاغ گیرنده).

- امکان تعیین شعبه کمیسیون به صورت دستی یا به صورت خودکار توسط سیستم.

- امکان کنترل دبیر کمیسیون و ثبت ارزش معاملاتی و توضیحات توسط دبیر.

- قابلیت ثبت آراء به ازا تخلفات پرونده.

- امکان تخصیص شماره رأی خودکار.

- امکان درج ثبت تبصره در مرحله ثبت رأی کمیسیون.

- قابلیت محاسبه خودکار جریمه کمیسیون ماده صد.

- امکان تاییدات سیستمی اعضاء کمیسیون ماده صد در گردش کار سیستم کمیسیون.

- امکان چاپ آراء به همراه نام، سمت و امضای اعضای شعب کمیسیون.

- امکان ابلاغ آراء صادره به شهرداری و مالکین.

- امکان ثبت جزئیات ابلاغ رأی (تاریخ صدور ابلاغیه، تاریخ ابلاغ رأی، نام ابلاغ کننده، نام ابلاغ گیرنده).

- امکان اعتراض مالک و شهرداری به آراء صادره.

- امکان ثبت اعتراض مالک به خلاف.

- نمایش هشدار سیستمی بابت استفاده از شعبه کمیسیون تکراری در دادخواست بدوی و تجدیدنظر.

- قابلیت عدم تغییر اطلاعات دریافتی (اطلاعات گزارش بازدید، تخلفات، طرح بر و کف) از سیستم جامع شهرسازی توسط سیستم کمیسیون ماده صد.

- امکان ارسال اطلاعات آراء ثبت شده به سیستم شهرسازی.

- امکان برگشت پرونده به وضعيت قبل از اعلام خلاف به سیستم جامع شهرسازی در صورت اعتراض مالک به خلاف.

- امکان نامه نگاری با بخش ها، واحدها و سازمان های مختلف.

- امکان صدور و ثبت پاسخ استعلامات صادره.

- امکان چاپ کروکی بازدید بر روی برگه های کمیسیون ماده صد.

- بازبینی پرونده ها و امکان رؤیت تمامی فعالیت های اجرا شده بر روی هر پرونده.

- امکان ارسال پیغام های هشداردهنده و اطلاع رسانی میان کاربران سیستم.

- امکان تعریف کاربران مجاز به استفاده از سیستم و افزودن سطح دسترسی به هر کاربر به عناوین موجود در سیستم کمیسیون ماده صد.

- امکان اعتراض به رأی تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری.

- امکان ثبت پاسخ رأی دیوان عدالت اداری.

- امکان درج و ویرایش یا عدم ویرایش خلاف ثبت شده در سیستم شهرسازی توسط کارشناس سیستم کمیسیون ماده صد.

- امکان عدم انجام اقدام توسط کارشناسان سیستم شهرسازی بر روی پرونده های در جریان سیستم کمیسیون ماده صد.

- ثبت نامه عدم تمکین به رأی صادره.

- امکان اتصال به بایگانی الکترونیکی.

- امکان ابطال رأی.

- امکان توازن در توزیع تعیین شعبه خودکار.

- امکان تعویض خودکار کمیسیون در صورت عدم برگزاری

سیستم کمیسیون ماده صد شامل گزارشات ذیل می باشد و ايجاد انواع گزارشات آماری و مديريتی نيز امکان پذیر است:

*گزارش اقدامات کاربران.

*گزارش پرونده های در جریان.

*دادخواست های ثبت شده.

*نمودار دادخواست های ثبت شده.

*پرونده های ارسالی به کمیسیون.

*خلاف ها، آراء ثبت شده.

*وضعیت آراء صادره.

*اطلاعات آراء صادره.

*عملکرد کاربران بخش.

*عملکرد روزانه کاربران.

*نمودار عملکرد کاربران.

*صورت جلسه آراء صادره کمیسیون.

*آمار کلی از جریمه قابل وصول.

*آمار پرونده تخلفات ساختمانی.

*پرونده های اعتراض شده.

*پرونده های حاوی رفع خلاف.

در سیستم کمیسیون ماده صد الگوهای حرکت یک پرونده طبق حالات زیر تعریف شده است:

*صدور رأی بدوی.

*صدور رأی تجدیدنظر.

*عدم تمکین به رأی.

*رأی هم عرض.

*رأی دیوان عدالت اداری.

شهرداری دماوند

شهرداری دماوند

شهرداری نسیم شهر

شهرداری نسیم شهر

شهرداری لواسان

شهرداری لواسان

شهرداری آباده

شهرداری آباده

شهرداری محمدشهر

شهرداری محمدشهر

شهرداری بابل

شهرداری بابل

شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی

شهرداری کهریزک

شهرداری کهریزک

شهرداری هشترود

شهرداری هشترود

شهرداری نصیرشهر

شهرداری نصیرشهر

شهرداری میاندوآب

شهرداری میاندوآب

شهرداری قیامدشت

شهرداری قیامدشت

شهرداری فردوسیه

شهرداری فردوسیه

شهرداری قدس

شهرداری قدس

شهرداری شمشک

شهرداری شمشک

شهرداری خورزوق

شهرداری خورزوق

شهرداری درچه

شهرداری درچه

شهرداری تنکابن

شهرداری تنکابن

شهرداری پردیس

شهرداری پردیس

شهرداری بندر بوشهر

شهرداری بندر بوشهر

شهرداری بهارستان

شهرداری بهارستان

شهرداری بناب

شهرداری بناب

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری باقرشهر

شهرداری باقرشهر

شهرداری اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر

شهرداری احمدآباد مستوفی

شهرداری احمدآباد مستوفی