به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 24 تیر 1403
منوی سایت

محصول ایران سیستم

نقشه برداری هوایی
نقشه برداری هوایی
نقشه برداری هوایی
نقشه برداری هوایی
نقشه برداری هوایی

- ارائه راهکارهای نوین به منظور تولید اطلاعات مکانی بزرگ مقیاس با استفاده از روش نقشه برداری هوایی

- انجام فرآیندهای محاسبات و مثلث بندی بر روی تصاویر هوایی

- تبدیل عکس های هوایی به نقشه های رقومی (بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس)

- تولید مدل های رقومی ارتفاعی (DEM & DSM) از تصاویر رقومی

- بهنگام رسانی نقشه های شهری با استفاده از تصاویر رقومی

- ارائه راهکارهای نوین نقشه برداری هوایی در بهنگام رسانی اطلاعات مکانی

- تولید نقشه های مسطحاتی با استفاده از تصاویر رقومی (کاداستر)

- تهیه و تولید تصاویر قائم از تصاویر هوایی

- پردازش تصاویر رقومی و استخراج نقشه های تحلیلی

- تهیه نقشه های کاربردی از تصاویر رقومی

- برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف

موضوع : نقشه برداری هوایی
لینک دانلود : IRS_Surveying.pdf