به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 24 تیر 1403
منوی سایت

اخبار ایران سیستم

اخبار

اخبار

اخبار و اطلاعیه های شرکت ایران سیستم
راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری جویبار
تاریخ نشر : سه شنبه , 17 بهمن 1402

درشهرداری جویبار استان مازندران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، کمیسیون ماده صد و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سردشت
تاریخ نشر : دوشنبه , 16 بهمن 1402

درشهرداری سردشت استان آذربایجان غربی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید. 
شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد،آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب

 

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رودهن
تاریخ نشر : سه شنبه , 28 آذر 1402

درشهرداری رودهن، تهران، باهمکاری ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد در بسترNET. به بهره برداری رسید.

 

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری باغستان
تاریخ نشر : سه شنبه , 14 آذر 1402

درشهرداری باغستان، تهران، باهمکاری ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد و پسماند در بسترNET. به بهره برداری رسید.

 

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بهشهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 12 آذر 1402

درشهرداری بهشهر استان مازندران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی و پسماند، اصناف، درآمد،آرشیو الکترونیکی، GIS، کمیسیون ماده77 و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 

 

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری زابل
تاریخ نشر : چهارشنبه , 08 آذر 1402

درشهرداری زابل ، سیستان و بلوچستان، باهمکاری  ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ در بسترNET. به بهره برداری رسید.

 

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سیه چشمه
تاریخ نشر : يكشنبه , 09 مهر 1402

درشهرداری سیه چشمه استان آذربایجان غربی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ریوش
تاریخ نشر : سه شنبه , 04 مهر 1402

درشهرداری ریوش استان خراسان رضوی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سمیرم
تاریخ نشر : سه شنبه , 14 شهریور 1402

درشهرداری سمیرم استان اصفهان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کوزه کنان
تاریخ نشر : يكشنبه , 15 مرداد 1402

درشهرداری کوزه کنان استان آذربایجان شرقی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، آرشیو الکترونیکی