به ایران سیستم | Iran System خوش آمدید
يكشنبه , 06 اسفند 1402
منوی سایت

اخبار ایران سیستم

اخبار

اخبار

اخبار و اطلاعیه های شرکت ایران سیستم

راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری جویبار
تاریخ نشر : سه شنبه , 17 بهمن 1402

 درشهرداری جویبار استان مازندران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، کمیسیون ماده صد و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 

ایران سیستم

22275514-15


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سردشت
تاریخ نشر : دوشنبه , 16 بهمن 1402

 درشهرداری سردشت استان آذربایجان غربی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد،آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 

ایران سیستم

22275514-15


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رودهن
تاریخ نشر : سه شنبه , 28 آذر 1402

درشهرداری رودهن، تهران، باهمکاری ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد در بسترNET. به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری باغستان
تاریخ نشر : سه شنبه , 14 آذر 1402

درشهرداری باغستان، تهران، باهمکاری ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد و پسماند در بسترNET. به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بهشهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 12 آذر 1402

درشهرداری بهشهر استان مازندران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی و پسماند، اصناف، درآمد،آرشیو الکترونیکی، GIS، کمیسیون ماده77 و اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری زابل
تاریخ نشر : چهارشنبه , 08 آذر 1402

درشهرداری زابل ، سیستان و بلوچستان، باهمکاری  ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع کمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ در بسترNET. به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سیه چشمه
تاریخ نشر : يكشنبه , 09 مهر 1402

درشهرداری سیه چشمه استان آذربایجان غربی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ریوش
تاریخ نشر : سه شنبه , 04 مهر 1402

درشهرداری ریوش استان خراسان رضوی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سمیرم
تاریخ نشر : سه شنبه , 14 شهریور 1402

درشهرداری سمیرم استان اصفهان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کوزه کنان
تاریخ نشر : يكشنبه , 15 مرداد 1402

درشهرداری کوزه کنان استان آذربایجان شرقی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، آرشیو الکترونیکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سنقر
تاریخ نشر : يكشنبه , 21 خرداد 1402

درشهرداری سنقر استان کرمانشاه باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، آرشیو الکترونیکی، کمیسیون ماده 77


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کلاردشت
تاریخ نشر : چهارشنبه , 03 خرداد 1402

درشهرداری کلاردشت استان مازندران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری باقرشهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 20 فروردین 1402

درشهرداری باقرشهر استان تهران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، کمیسیون ماده 100 و ماده 77، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری مجومرد
تاریخ نشر : يكشنبه , 15 آبان 1401

درشهرداری مجومرد استان یزد باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گرمسار
تاریخ نشر : سه شنبه , 08 شهریور 1401

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری گرمسار، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی NET. ايران سيستم،  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری نهبندان
تاریخ نشر : سه شنبه , 25 مرداد 1401

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری نهبندان، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی NET. ايران سيستم،  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دهکویه
تاریخ نشر : سه شنبه , 25 مرداد 1401

درشهرداری دهکویه استان اصفهان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ایلخچی
تاریخ نشر : شنبه , 08 مرداد 1401

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری ایلخچی، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی NET. ايران سيستم،  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری نیر
تاریخ نشر : سه شنبه , 04 مرداد 1401

درشهرداری نیر استان یزد باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، درآمد و آرشیو الکترونیکی 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری لردگان
تاریخ نشر : دوشنبه , 03 مرداد 1401

درشهرداری لردگان استان چهارمحال و بختیاری باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بادرود
تاریخ نشر : يكشنبه , 02 مرداد 1401

درشهرداری بادرود استان اصفهان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری اسفراین
تاریخ نشر : سه شنبه , 12 بهمن 1400

در شهرداری اسفراین استان خراسان شمالی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سرپل ذهاب
تاریخ نشر : دوشنبه , 11 بهمن 1400

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری سرپل ذهاب، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی NET. ايران سيستم،  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خوسف
تاریخ نشر : يكشنبه , 10 بهمن 1400

درشهرداری خوسف استان خراسان جنوبی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری شریف آباد
تاریخ نشر : سه شنبه , 09 آذر 1400

درشهرداری شریف آباد استان تهران باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری چمگردان
تاریخ نشر : سه شنبه , 02 آذر 1400

درشهرداری چمگردان استان اصفهان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خضری دشت بیاض
تاریخ نشر : يكشنبه , 23 آبان 1400

درشهرداری خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط اطلاعات جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری آذرشهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 09 خرداد 1400

درشهرداری آذرشهر استان آذربایجان شرقی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری هشترود
تاریخ نشر : يكشنبه , 02 خرداد 1400

درشهرداری هشترود استان آذربایجان شرقی باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک،کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، واسط اطلاعات جغرافیایی، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری قلعه نو
تاریخ نشر : يكشنبه , 29 فروردین 1400

در شهرداری قلعه نو استان تهران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری شوشتر
تاریخ نشر : سه شنبه , 17 فروردین 1400

در شهرداری شوشتر  استان خوزستان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری تکاب
تاریخ نشر : يكشنبه , 17 اسفند 1399

در شهرداری تکاب  استان آذربایجان غربی با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری هرات
تاریخ نشر : يكشنبه , 10 اسفند 1399

در شهرداری هرات استان یزد با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، جامع درآمد، آرشیو الکترونیکی، واسط جغرافیایی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری اوز
تاریخ نشر : يكشنبه , 30 آذر 1399

در شهرداری اوز استان فارس با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، جامع درآمد، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری فلاورجان
تاریخ نشر : سه شنبه , 11 آذر 1399

در شهرداری فلاورجان استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، جامع درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری مجلسی
تاریخ نشر : سه شنبه , 04 آذر 1399

در شهرداری مجلسی استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، جامع درآمد، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کوشک
تاریخ نشر : سه شنبه , 20 آبان 1399

در شهرداری کوشک استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی و پسماند، اصناف، جامع درآمد، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونیکی، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دهگلان
تاریخ نشر : يكشنبه , 11 آبان 1399

در شهرداری دهگلان استان کردستان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی و پسماند، اصناف، جامع درآمد، املاک و مستغلات، اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بانه
تاریخ نشر : سه شنبه , 08 مهر 1399

در شهرداری بانه  استان کردستان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی و پسماند، جامع درآمد،آرشیو الکترونیکی،اطلاع رسانی  و درگاه خدمات الکترونیک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کتالم و سادات شهر
تاریخ نشر : سه شنبه , 01 مهر 1399

در شهرداری کتالم و سادات شهر استان مازندران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

نوسازی، آرشیو الکترونیکی، درآمد


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بندر انزلی
تاریخ نشر : يكشنبه , 30 شهریور 1399

در شهرداری بندر انزلی  استان گیلان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

نوسازی، اصناف، درآمد، اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری زرین شهر
تاریخ نشر : سه شنبه , 25 شهریور 1399

در شهرداری زرین شهر استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، املاک، درآمد، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خمام
تاریخ نشر : سه شنبه , 18 شهریور 1399

در شهرداری خمام  استان گیلان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

نوسازی، اصناف، درآمد، اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری قره ضیاء الدین
تاریخ نشر : يكشنبه , 26 مرداد 1399

در شهرداری قره ضياء الدین استان آذربایجان غربی با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، املاک، درآمد، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کامیاران
تاریخ نشر : يكشنبه , 05 مرداد 1399

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها دربستر NET. شامل جامع شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونیکی و پورتال اطلاع رسانی و پيام کوتاه دربستروب باهمکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری کامیاران استان کردستان بهره برداری گردید


ممیزی در شهرداری نیم ور
تاریخ نشر : سه شنبه , 31 تیر 1399

مميزی نوسازی املاک و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی (GIS) در شهر نیم ور، استان مرکزی توسط شرکت ايران سيستم و  با همکاری مديران و کارشناسان شهرداری اتمام  و با موفقیت به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری نور
تاریخ نشر : يكشنبه , 29 تیر 1399

در شهرداری نور استان مازندران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


ممیزی در شهرداری خمین
تاریخ نشر : سه شنبه , 24 تیر 1399

 مميزی نوسازی املاک و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی (GIS) در شهر خمین، استان مرکزی توسط شرکت ايران سيستم و  با همکاری مديران و کارشناسان شهرداری اتمام  و با موفقیت به بهره برداری رسید.


ممیزی در شهرداری شمشک
تاریخ نشر : سه شنبه , 17 تیر 1399

 مميزی نوسازی املاک و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی (GIS) در شهر شمشک، دربند سر استان تهران توسط شرکت ايران سيستم و  با همکاری مديران و کارشناسان شهرداری اتمام  و با موفقیت به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گزبرخوار
تاریخ نشر : سه شنبه , 10 تیر 1399

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها دربستر NET. شامل جامع شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونیکی و پورتال اطلاع رسانی و پيام کوتاه در بستروب با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری گزبرخوار استان اصفهان بهره برداری گردید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بهاباد
تاریخ نشر : يكشنبه , 08 تیر 1399

در شهرداری بهاباد استان یزد با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری چرمهین
تاریخ نشر : سه شنبه , 03 تیر 1399

در شهرداری چرمهین  استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم  و همیار شهر نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری پیربکران
تاریخ نشر : يكشنبه , 25 خرداد 1399

در شهرداری پیربکران استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری صالحیه
تاریخ نشر : سه شنبه , 20 خرداد 1399

در شهرداری صالحیه استان تهران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، درآمد، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری جلفا
تاریخ نشر : يكشنبه , 18 خرداد 1399

در شهرداری جلفا استان آذربایجان شرقی با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دیواندره
تاریخ نشر : يكشنبه , 11 خرداد 1399

در شهرداری دیواندره استان کردستان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری اشکذر
تاریخ نشر : شنبه , 03 اسفند 1398

در شهرداری اشکذر استان یزد با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سروستان
تاریخ نشر : يكشنبه , 13 بهمن 1398

در شهرداری سروستان استان فارس با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ابوزید آباد ( اصفهان)
تاریخ نشر : شنبه , 05 بهمن 1398

در شهرداری ابوزیدآباد استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری باغستان
تاریخ نشر : يكشنبه , 29 دی 1398

در شهرداری باغستان استان تهران  با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونيکی واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری مروست
تاریخ نشر : يكشنبه , 22 دی 1398

در شهرداری مروست استان یزد با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری مشکات
تاریخ نشر : يكشنبه , 15 دی 1398

در شهرداری مشکات استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری قیر
تاریخ نشر : دوشنبه , 09 دی 1398

در شهرداری قیر استان فارس با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، املاک و مستغلات،آرشیو الکترونيکی، واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خنج
تاریخ نشر : سه شنبه , 03 دی 1398

در شهرداری خنج استان فارس با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،اصناف، املاک،آرشیو الکترونيکی، واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری احمدآباد یزد
تاریخ نشر : سه شنبه , 26 آذر 1398

در شهرداری احمدآباد استان یزد با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری قهدریجان
تاریخ نشر : يكشنبه , 24 آذر 1398

در شهرداری قهدریجان استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری شیرود
تاریخ نشر : دوشنبه , 18 آذر 1398

در شهرداری شیرود استان مازندران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد،اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گلشن
تاریخ نشر : چهارشنبه , 13 آذر 1398

شهرداری گلشن استان اصفهان با همکاری شرکت همیار شهر نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی ایران سیستم در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بندر امام خمینی
تاریخ نشر : يكشنبه , 26 آبان 1398

درشهرداری بندرامام خمینی استان خوزستان باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS،املاک واطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ایذه
تاریخ نشر : سه شنبه , 21 آبان 1398

در شهرداری ایذه استان خوزستان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، املاک و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رامهرمز
تاریخ نشر : يكشنبه , 19 آبان 1398

نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. و Web در شهرداری رامهرمز استان خوزستان با همکاری شرکت ایران سیستم بهره برداری گردید.

جامع شهرسازی، جامع درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی،تاییدات، اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری فولادشهر
تاریخ نشر : سه شنبه , 14 آبان 1398

شهرداری فولادشهر استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی،نوسازی،درآمد،اصناف،آرشیو الکترونيکی، املاک و اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری هیدج
تاریخ نشر : يكشنبه , 12 آبان 1398

نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع شهرسازی در بسترNET. درشهرداری هیدج استان زنجان  باهمکاری شرکت ایران سیستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، آرشیو، جامع درآمد وپرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دستگرد برخوار
تاریخ نشر : يكشنبه , 21 مهر 1398

درشهرداری دستگرد برخوار استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GISو پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دهدشت
تاریخ نشر : يكشنبه , 14 مهر 1398

نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع شهرسازی در بسترNET. درشهرداری دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد باهمکاری شرکت ایران سیستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، املاک، آرشیو، جامع درآمد وپرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری شهرضا
تاریخ نشر : يكشنبه , 31 شهریور 1398

درشهرداری شهرضا استان اصفهان با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، املاک، آرشیو الکترونيکی، GISو پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سهند
تاریخ نشر : دوشنبه , 28 مرداد 1398

در شهر جدید سهند استان آذربایجان شرقی  باهمکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی دربسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS وپرتال اطلاع رسانی وپيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رودهن
تاریخ نشر : يكشنبه , 20 مرداد 1398

در شهرداری رودهن استان تهران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی، GIS و پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری میاندوآب
تاریخ نشر : چهارشنبه , 02 مرداد 1398

نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی دربسترNET. درشهرداری میاندوآب استان آذربایجان غربی با همکاری شرکت ایران سیستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو، ماده 100، املاک و پرتال خدمات و اطلاع رسانی در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری محمدشهر
تاریخ نشر : سه شنبه , 28 خرداد 1398

در شهرداری محمدشهر استان البرز، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع ايران سيستم دربسترNET. و وب با همکاری پرسنل محترم شهرداری، به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، آرشیو الکترونيکی و سامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ماکو
تاریخ نشر : دوشنبه , 20 خرداد 1398

در شهرداری ماکو آذربایجان غربی، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع ايران سيستم دربسترNET. و وب با همکاری شهرداری، به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، آرشیو الکترونيکی وGIS، پرتال اطلاع رسانی و سامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بشرویه
تاریخ نشر : يكشنبه , 08 اردیبهشت 1398

در شهرداری بشرویه خراسان جنوبی نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع ايران سيستم در بسترNET. و وب با همکاری شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، پرتال اطلاع رسانی وسامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری اسکو
تاریخ نشر : يكشنبه , 25 فروردین 1398

در شهرداری اسکو آذربایجان شرقی نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه وجامع ايران سيستم در بسترNET. و وب با همکاری شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی،اصناف، درآمد،املاک،آرشیو الکترونیکی، GIS، پرتال اطلاع رسانی وسامانه پيامک

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گراش
تاریخ نشر : چهارشنبه , 08 اسفند 1397

در شهرداری گراش استان فارس نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی ايران سيستم در بسترNET. و اطلاع رسانی و تائيدات در بستر اينترنت با همکاری پرسنل و مديران محترم شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک،آرشیو الکترونیکی، پرتال اطلاع رسانی وسامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ابرکوه
تاریخ نشر : يكشنبه , 05 اسفند 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری ابرکوه (استان یزد)،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری شد.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف GIS املاک و مستغلات و آرشیو الکترونیکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری پیشوا
تاریخ نشر : دوشنبه , 29 بهمن 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری پیشوا (استان تهران)،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری شد.

شهرسازی ،اصناف،درآمد، آرشیو الکترونیکی،پرتال اطلاع رسانی و پیام کوتاه


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری طبس
تاریخ نشر : يكشنبه , 30 دی 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری طبس (استان خراسان جنوبی)،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری گرديد.

شهرسازی،نوسازی،درآمد،اصناف،املاک،آرشیو الکترونيکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری فردوس
تاریخ نشر : سه شنبه , 25 دی 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری فردوس (خراسان جنوبی) نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف GIS املاک و مستغلات و آرشیو الکترونیکی 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بیله سوار
تاریخ نشر : چهارشنبه , 28 آذر 1397

در شهرداری بیله سوار استان اردبیل نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی ايران سيستم در بسترNET. و اطلاع رسانی و تائيدات در بستر اينترنت با همکاری پرسنل و مديران محترم شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی،GIS و پرتال اطلاع رسانی وسامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سین
تاریخ نشر : يكشنبه , 25 آذر 1397

در شهرداری سین استان اصفهان، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ايران سيستم در بسترNET. و پرتال اطلاع رسانی و اقدامات مديران در بستر اينترنت با همکاری پرسنل و مديران محترم شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی،نوسازی،اصناف،درآمد،آرشیو الکترونیکی،پرتال اطلاع رسانی وسامانه پيامک


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خورزوق
تاریخ نشر : چهارشنبه , 21 آذر 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری خورزوق (استان اصفهان)،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، املاک و مستغلات و آرشیو الکترونیکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بهبهان
تاریخ نشر : يكشنبه , 18 آذر 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری بهبهان، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی NET. ايران سيستم،  بهره برداری گرديد.

شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک، آرشیو الکترونیکی، GIS و پرتال اطلاع رسانی و سامانه پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ابهر
تاریخ نشر : چهارشنبه , 14 آذر 1397

در شهرداری ابهر استان زنجان، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی ايران سيستم در بسترNET.  و اطلاع رسانی و تائيدات در بستر اينترنت با همکاری پرسنل و مديران محترم شهرداری، به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، ماده صد، پسماند، اطلاعات مهندسین، آرشیو الکترونيکی وGIS


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کیلان
تاریخ نشر : يكشنبه , 11 آذر 1397

در شهرداری کیلان استان تهران،نسخه جدیدنرم افزارهای یکپارچه وجامع شهرسازی شرکت ايران سيستم دربسترNET.با همکاری پرسنل ومديران محترم شهرداری،به بهره برداری رسيد.

شهرسازی،نوسازی،درآمد،اصناف،دبیرخانه ماده صد،پسماند،آرشیو الکترونيکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گناباد
تاریخ نشر : يكشنبه , 11 آذر 1397

با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری گناباد (استان خراسان رضوی)،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ایران سیستم، در بسترNET.  بهره برداری گرديد.

شهرسازی،نوسازی،اصناف، درآمد،املاک و مستغلات،آرشیو الکترونیکی


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دندی
تاریخ نشر : دوشنبه , 05 آذر 1397

در شهرداری دندی استان زنجان، نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی شرکت ايران سيستم در بسترNET.  با همکاری پرسنل و مديران محترم شهرداری ، به بهره برداری رسيد.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو الکترونيکی و GIS


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری حسن آباد فشافویه
تاریخ نشر : سه شنبه , 29 آبان 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری

حسن آباد و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بندر ماهشهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 27 آبان 1397

شهرداری ماهشهر با همکاری شرکت ایران سیستم،نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. را بهره برداری نمود.

شهرسازی،نوسازی،درآمد،اصناف،املاک،آرشیو الکترونيکی و همچنين پرتال اطلاع رسانی و سامانه پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری شمشک
تاریخ نشر : سه شنبه , 22 آبان 1397

در شهرداری شمشک استان تهران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، نوسازی، ماده صد، درآمد، اصناف، املاک، آرشیو، و پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رویان
تاریخ نشر : يكشنبه , 13 آبان 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری رویان و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری احمدآباد مستوفی
تاریخ نشر : يكشنبه , 06 آبان 1397

در شهرداری احمد آباد مستوفی استان تهران با همکاری شرکت ایران سیستم نسخه جدید نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بسترNET. به بهره برداری رسید.

شهرسازی، ماده صد، درآمد، اصناف، آرشیو، و پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری داراب
تاریخ نشر : سه شنبه , 01 آبان 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری داراب و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بردسکن
تاریخ نشر : يكشنبه , 29 مهر 1397

نسخه جدیدنرم افزارهای یکپارچه شهرسازی دربسترNET. درشهرداری بردسکن استان خراسان رضوی باهمکاری شرکت ایران سیستم به بهره برداری رسید

شهرسازی،نوسازی،آرشیو،درآمد،اصناف،املاک ومستغلات، پرتال اطلاع رسانی وسامانه ارسال پيامک دربستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری گلدشت
تاریخ نشر : يكشنبه , 22 مهر 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری  گلدشت و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کازرون
تاریخ نشر : يكشنبه , 15 مهر 1397

در شهرداری کازرون و با همکاری شرکت ايران سيستم، نسخه جديد نرم افزارهای یکپارچه و جامع شهرسازی در بستر NET. بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، املاک و مستغلات و پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری درچه
تاریخ نشر : سه شنبه , 10 مهر 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری درچه  و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری آباده
تاریخ نشر : يكشنبه , 08 مهر 1397

در شهرداری آباده نسخه جديد سیستم یکپارچه ایران سیستم در بستر NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، ماده صد، درآمد، اصناف، آرشیو،املاک و مستغلات GIS و پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بهارستان
تاریخ نشر : يكشنبه , 01 مهر 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری بهارستان و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بندر بوشهر
تاریخ نشر : سه شنبه , 20 شهریور 1397

در شهرداری بوشهر نسخه جديد سیستم یکپارچه در بستر NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، ماده صد، درآمد، اصناف، آرشیو، املاک و مستغلات،پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بابل
تاریخ نشر : يكشنبه , 18 شهریور 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها در بستر NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم مرکز و مناطق شهرداری بابل استان مازندران و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.شهرسازی، نوسازی، ماده 100، درآمد، اصناف، آرشیو، املاک و مستغلات، پایگاه GIS، پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری میانه
تاریخ نشر : يكشنبه , 18 شهریور 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها در بستر NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری میانه و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، درآمد، اصناف، آرشیو، املاک و مستغلات، پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کهریزک
تاریخ نشر : يكشنبه , 11 شهریور 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها در بستر NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری کهريزک و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.

شهرسازی، نوسازی، ماده صد، درآمد، اصناف، آرشیو، املاک و مستغلات، پرتال اطلاع رسانی و پيامک در بستر وب


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری قدس
تاریخ نشر : سه شنبه , 06 شهریور 1397

در مرکز و مناطق شهرداری قدس استان تهران با همکاری مديران و پرسنل محترم، نسخه جدید سیستم های یکپارچه و جامع ايران سيستم در بستر NET. به بهره برداری‌رسید.جامع‌شهرسازی، ماده‌صد، نوسازی، پسماند، اصناف، جامع درآمد، آرشیو،املاک و مستغلات، پورتال اطلاع رسانی، سامانه پيامک تحت وب.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری دلیجان
تاریخ نشر : چهارشنبه , 10 مرداد 1397

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرداری ها در بستر NET. شامل جامع شهرسازی،دبیرخانه ماده صد،جامع درآمد،اصناف،آرشیو،املاک،پورتال اطلاع رسانی و پيام کوتاه در بستر وب با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری دليجان استان مرکزی بهره برداری گردید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کوت عبداله
تاریخ نشر : سه شنبه , 09 مرداد 1397

سیستم های یکپارچه و جامع دربستر NET. شامل شهرسازی،ماده صد،جامع درآمد،اصناف،آرشیو الکترونیکی،املاک و GIS پورتال اطلاع رسانی و پيام کوتاه در بستر وب با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری کوت عبداله استان خوزستان بهره برداری گردید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری خمین
تاریخ نشر : سه شنبه , 09 مرداد 1397

سیستم های یکپارچه شهرسازی نسخه NET. شامل جامع شهرسازی و ماده صد،نوسازی،جامع درآمد،اصناف،آرشیو،املاک و نیز پورتال اطلاع رسانی و پيام کوتاه در بستر وب با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری خمین در استان مرکزی به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری کلیبر
تاریخ نشر : يكشنبه , 13 خرداد 1397

نسخه جديد سیستم های یکپارچه و جامع شهرسازی، نوسازی، جامع درآمد، کسب و پیشه، آرشیو الکترونیکی در بستر NET. و سامانه پيام کوتاه با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری کلیبر در استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری بافق
تاریخ نشر : يكشنبه , 30 اردیبهشت 1397

نسخه جديد سیستم های یکپارچه و جامع شهرسازی، نوسازی، جامع درآمد، املاک، کسب و پیشه، GIS، آرشیو الکترونیکی و پورتال اطلاع رسانی مردمی و سامانه پيام کوتاه با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری بافق در استان یزد به بهره برداری رسید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری سوسنگرد
تاریخ نشر : دوشنبه , 11 دی 1396

نسخه جديد سیستم های یکپارچه و جامع شهرسازی، جامع درآمد، کسب و پيشه، آرشیو الکترونیکی و پورتال اطلاع رسانی مردمی و سامانه پيام کوتاه با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری سوسنگرد در استان خوزستان به بهره برداری رسید


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری رباط کریم
تاریخ نشر : يكشنبه , 03 دی 1396

سیستم های یکپارچه شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، واسط GIS، آرشیو الکترونیکی، املاک و مستغلات، و در بستر اینترنت، سیستم اطلاع رسانی مردمی و ارسال پیامک به مالکین و مدیران در شهرداری رباط کریم استان تهران به بهره برداری رسید

 


ممیزی در شهرداری پردیس
تاریخ نشر : دوشنبه , 27 آذر 1396

ممیزی نوسازی املاک و ایجاد پايگاه GIS شهرداری پردیس استان تهران با موفقيت پايان پذيرفت.

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری مشگین شهر
تاریخ نشر : يكشنبه , 26 آذر 1396

سیستم های یکپارچه شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، واسط GIS، آرشیو الکترونیکی، املاک و مستغلات، و در بستر اینترنت، سیستم اطلاع رسانی مردمی و ارسال پیامک به مالکین و مدیران در شهرداری مشگین شهر استان اردبیل به بهره برداری رسید

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری ازنا
تاریخ نشر : يكشنبه , 19 آذر 1396

سیستم های یکپارچه و جامع  شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، واسط GIS ، آرشیو الکترونیکی، املاک و مستغلات، سیستم اطلاع رسانی مردمی و ارسال پیامک به مالکین و مدیران در بستر اینترنت در استان لرستان شهرداری ازنا به بهره برداری رسید

 


راه اندازی نسخه جدید سیستم های شهرسازی در شهرداری تنکابن
تاریخ نشر : شنبه , 18 شهریور 1396

نسخه جديد سیستم یکپارچه شهرسازی  NET. با همکاری مديران و پرسنل محترم شهرداری تنکابن و شرکت ايران سيستم بهره برداری گردید.